Μάρμαρα > Νέστου ριγωτο

μαρμαρο-νεστου-ριγωτο.JPG